EMRAH ÜSTÜN

internet güzel bir şeydir

C++ ile sıfır doldurma yapmak – Zero Padding

KötüFena değilİyi (oy yok)
Loading ... Loading ...

C++ standard library kullanarak string padding yapmak için,

OpenCV dosya kaydetme örneğiyle;

static int Sayac = 0;
std::stringstream FileName;
FileName << "D:/Dosyalar/" << std::setw(6) << std::setfill('0') << Sayac << ".jpg";
std::cout << "Dosya Kaydediliyor: " << FileName.str() << std::endl;
cv::imwrite(FileName.str(), NewFrame);

1,298 total views, 1 views today

C++ ile klasör içeriğini okumak

KötüFena değilİyi (oy yok)
Loading ... Loading ...

C++ ile bir dizindeki dosyaları sting vector’üne atabileceğiniz hazır fonksiyon.
İç içe klasör tarama kısmı da mevcut, kodu biraz inceleyip düzenleyebilirsiniz.
Kullanımı;


#include "Windows.h"
std::vector<std::string> Files = ListDirectoryContents(L"E:\\Dataset\\3dYuzModelleri\\images");

Devamını oku »

1,329 total views, no views today

Boş OpenCV 2.4.2 projesi

KötüFena değilİyi (1 oy,3 üzerinden ortalama:3,00)
Loading ... Loading ...

Visual Studio ile hazırlanmış, DLL ve lib’leri eklenip tanımlanmış boş OpenCV projesi;

EmptyOpenCV242 indir

1,117 total views, no views today

C# ile sistem açılışına dosya eklemek

KötüFena değilİyi (1 oy,3 üzerinden ortalama:2,00)
Loading ... Loading ...

(bkz.: Unutmamak için not alınanlar.)

Bilgisayar açıldığında çalışmasını istediğimiz birşeyi regedit üzerinden şöyle ekleyebiliriz;

Microsoft.Win32.RegistryKey key;
key = Microsoft.Win32.Registry.LocalMachine.CreateSubKey ("SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run");
key.SetValue("ANAHTAR", "C:\\birsey.txt");
key.Close();

1,430 total views, 1 views today

C# link yakalayıcı

KötüFena değilİyi (oy yok)
Loading ... Loading ...

Bir web sayfasındaki tüm bağlantıları çıkaran bir uyguluma hazırladım, bulunsun.

indir

(hata denetimi eklemedim, fazla zorlamayın :mrgreen: )

(.NET Framework 4 ister, şuradan indirilebilir.)

Ayrıca url çıkaran regexim şöyle;

href=[\'"]?([^\'"]+)

ve ayrıca uygulamanın kodları 2 fonksiyondan ibaret, onlar da şu şekilde;

Devamını oku »

1,926 total views, no views today

C# ile dizinleri altdizinlerle tarayıp dosyaları elde edelim

KötüFena değilİyi (oy yok)
Loading ... Loading ...

Hani Winamp’a bir klasör ekleriz, o tüm altdizinlerle birlikte tüm mp3 dosyalarını listeye ekler, böyle birşeyi yapan hızlı bir yöntem var mıdır bulamadım, kendim şöyle bir fonksiyon hazırladım, alınız kullanınız.

Özellikle sürükle-bırak ile iyi gider bu fonksiyon. Taranacak dizinlerin olduğu bir String Array alır, geriye tüm dosyaların olduğu String Array döndürür. Sürükle-bırak ile şöyle kullandım ben;

private void Form1_DragDrop(object sender, DragEventArgs e)
{
String[] Dosyalar = (String[])e.Data.GetData(DataFormats.FileDrop);
String[] TümDosyalar = İçerikOku(Dosyalar);
foreach (String Dosya in TümDosyalar)
{
richTextBox1.AppendText(Dosya + "\n");
}
}

Devamını oku »

1,248 total views, no views today

C#’ta sürükle-bırak (drag-drop) işlemleri

KötüFena değilİyi (oy yok)
Loading ... Loading ...

Kullanıcının arayüze dosya sürükleyip bırakmasını sağlamak için;

 • Öncelikle sürükle-bırak işlemini alacak olan kontrol için AllowDrop özelliğini True yapmalıyız.
 • Daha sonra o kontrol için iki tane olay (event) eklemeliyiz.
   • DragEnter olayı: fare ile dosya tutulup kontrolün içine girdiği an,

  e.Effect = DragDropEffects.All;

   • DragDrop olayı: fare bırakıldığında, işlemleri burada yapacağız, Dosyalar String Array’i okunabilir.

  String[] Dosyalar = (String[])e.Data.GetData(DataFormats.FileDrop);

Haydi gençler, drapdrop yapalım. :P

2,911 total views, no views today

VC++ ile Matris oluşturalım

KötüFena değilİyi (oy yok)
Loading ... Loading ...

.NET’te şöyle kolay bir şekilde herhangi “birşey” matrisi oluşturabiliriz. “birşey” diyorum çünkü VC++’da herşey nesne olduğu için, nesne matrisi oluşturmayı öğrendiğimizde istediğimiz şeyin matrisini oluşturabiliriz. (int matrisi, String matrisi, yada 100 tane imge bulunduran 10×10 luk imgeler matrisi, düğmeler matrisi, … gibi)

Kullanacağımız eleman dizi (Array) elemanı. Mantık olarak da dizi barındıran dizi oluşturduğumuzda matris oluşturmuş oluyoruz. Hatta dizi barındıran diziyi barındıran dizi oluşturursak 3 boyutlu matris olmuş olur mesela :mrgreen:

1 boyutlu String dizisi oluşturalım önce;
array <String^>^ Dizi=gcnew array<String^> (10);

String nesnesi barındıran Array nesnesi oluşturuyoruz böylece. Dizi[0]="abcdefg"; şeklinde de erişebiliyoruz.

Bu oluşturduğumuz diziyi başka bir dizi içinde 10 tane oluşturalım;

array <array <String^>^>^ Mat=gcnew array <array <String^>^>(10);
Şimdi de alt dizilerin içine 20şer tane yeni String dizisi dolduralım, 10*20 lik String matrisi elde etmiş olalım;
Devamını oku »

1,072 total views, 1 views today

C# ile klayve kısayol (global hotkey) takibi

KötüFena değilİyi (1 oy,3 üzerinden ortalama:1,00)
Loading ... Loading ...

Bu işi yapan bir C# sınıfı buldum, şöyle paylaşayım;

globalKeyboardHook.cs

Kullanımı çok basit;

 • Projeye ekleyin
 • using Utilities; ekleyin
 • globalKeyboardHook gkh = new globalKeyboardHook(); nesneyi oluşturun
 • Takip edilecek tuşu ekleyin: gkh.HookedKeys.Add(Keys.Enter);
 • Tuşa basılma ve çekilme olaylarını bağlayın:
  • gkh.KeyDown += new KeyEventHandler(gkh_KeyDown);
  • gkh.KeyUp += new KeyEventHandler(gkh_KeyUp);
 • Olay fonksiyonu içinden e.KeyCode ile basılan tuşu okuyun.

1,801 total views, 1 views today

C# ile bir .exe’nin 1′den fazla açılmasını engellemek

KötüFena değilİyi (oy yok)
Loading ... Loading ...

Hazırladığımız projenin exe’sinden sadece 1 tane çalışmasını şöyle sağlayabiliriz;

Project1.exe’den bahsediyor olalım;

Program.cs’deki main’imizi şöyle düzenleyebiliriz;
Devamını oku »

3,671 total views, 2 views today